Ακολουθεί το ΦΕΚ, με ημερομηνία 21 Ιουλίου, αναφορικά με την εφαρμογή ειδικού Voucher (Αρθρο 16, σελίδα 7 & 8) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν ή ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Δείτε τις ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων από εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα.