Quiz Release Athens 2017

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» διοργανώνει Διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας Releaseathens.gr

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 15/3/2017, ώρα 08:00 έως και την 31/3/2017, ώρα 00:00.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων και να δώσουν ένα έγκυρο email τους, ώστε να λάβουν σχετική ενημέρωση σε περίπτωση που ανήκουν στους νικητές.

5. Δώρα.
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι 10 αναμνηστικά t-shirts του ReleaseAthens.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.
Οι νικητές του Δώρου θα αναδειχθούν βάση ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 1/4/2017, ώρα 10:00μ.μ στα γραφεία του Διοργανωτή. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω του e-mail που θα έχουν δηλώσει για τον ακριβή τρόπο παραλαβής των δώρων του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού, δεν αποστείλει τα απαραίτητα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας του, σε προσωπικό μήνυμα στην ιστοσελίδα ή στο Facebook Page του Release Athens Festival, εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους,(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ αυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

7. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.
Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

8. Ευθύνη Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η Διαφημιστική Εταιρία του κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα του νικητή του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς .
Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ του νικητή του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα12 και 13 Ν. 2472/1997(δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα),μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο+30 210 3450817 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@releaseathens.gr

10. Πληροφορίες – Παράπονα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο. +30 210 3450817ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@releaseathens.gr

11. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα